phan phoi quick heal antivirus

Phần mềm Antivirus cho Điện thoại

Các phiên bản phần mềm antivirus cho điện thoại Android, iOS của Quick Heal – Công ty TNHH SLA:

 • Quick Heal Total Security for Mac,
 • Quick Heal Tablet Security for Android,
 • Quick Heal Total Security for Android.
Xem Đọc tiếp
Phần mềm Antivirus cho Mac

Các tính năng nổi bật của phần mềm antivirus cho Mac Quick Heal Total Security for Mac – Công ty TNHH SLA:

 • Bảo vệ Mac toàn diện.
 • Bảo vệ trình duyệt web an toàn.
 • Tự bảo vệ các thay đổi.
 • Kiểm soát và quản lý quyền truy cập Internet.
 • Chống spam và bảo mật email.
 • Quản lý thiết bị từ xa (RDM).
 • Giấy phép license song song.
 • Truy tìm máy tính TrackMyLaptop.
Xem Đọc tiếp
Phần mềm Antivirus cho PC

Các phiên bản phần mềm antivirus cho PC, Laptop của Quick Heal – Công ty TNHH SLA:

 • Quick Heal Antivirus Pro,
 • Quick Heal Internet Security Essentials,
 • Quick Heal Internet Security Premium,
 • Quick Heal Total Security for Mac,
 • Quick Heal Total Security.
Xem Đọc tiếp
Phần mềm Antivirus cho Server

Các phiên bản phần mềm antivirus cho server máy chủ của Quick Heal – Công ty TNHH SLA:

 • Quick Heal Antivirus Server,
 • Seqrite Antivirus for Server.
Xem Đọc tiếp
Phần mềm antivirus Quick Heal

Các phiên bản phần mềm antivirus Quick Heal – Công ty TNHH SLA:

 • Quick Heal Antivirus Pro,
 • Quick Heal Total Security,
 • Quick Heal Internet Security,
 • Quick Heal Total Security for Mac,
 • Quick Heal Tablet Security for Android,
 • Quick Heal Total Security for Android,
 • Quick Heal Antivirus for Server.
Xem Đọc tiếp

Chat Live Facebook