Mail Archive

Mail Archive MA-100

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Archive MA-100 – Công ty TNHH SLA:

  • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
  • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
  • Số lượng users: 200.
Xem Đọc tiếp
Mail Archive MA-300

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Archive MA-300 – Công ty TNHH SLA:

  • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
  • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
  • Số lượng users: 500.
Xem Đọc tiếp
Mail Archive MA-500

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Archive MA-500 – Công ty TNHH SLA:

  • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
  • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
  • Số lượng users: 2.000.
Xem Đọc tiếp

Chat Live Facebook