Tường lửa UTM

Tường lửa UTM HiGuard Pro+

Thông số kỹ thuật của tường lửa HiGuard Pro+ – ShareTech UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: Desktop.
 • Số lượng users: 50.
 • Thông lượng (throughput): 1,8 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 160.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa UTM UR-940

Thông số kỹ thuật của tường lửa UTM UR-940 – ShareTech UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
 • Số lượng users: 100.
 • Thông lượng (throughput): 3,2 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 2.000.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa UTM UR-940H

Thông số kỹ thuật của tường lửa UTM UR-940H – ShareTech UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
 • Số lượng users: 100.
 • Thông lượng (throughput): 3,2 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 2.000.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa UTM UR-960

Thông số kỹ thuật của tường lửa UTM UR-960 – ShareTech UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
 • Số lượng users: 200.
 • Thông lượng (throughput): 5,5 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 2.000.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa UTM UR-960C

Thông số kỹ thuật của tường lửa UTM UR-960C – ShareTech UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
 • Số lượng users: 200.
 • Thông lượng (throughput): 5,5 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 3.300.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa UTM UR-960H

Thông số kỹ thuật của tường lửa UTM UR-960H – ShareTech UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
 • Số lượng users: 200.
 • Thông lượng (throughput): 5,5 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 3.300.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa UTM UR-970C

Thông số kỹ thuật của tường lửa UTM UR-960H – ShareTech UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
 • Số lượng users: 600.
 • Thông lượng (throughput): 8 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 4.000.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa UTM UR-980

Thông số kỹ thuật của tường lửa UTM UR-980 – ShareTech UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
 • Số lượng users: 2.000.
 • Thông lượng (throughput): 14 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 6.000.000.
Xem Đọc tiếp

Chat Live Facebook