ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư hệ thống (System Engineer) phụ trách triển khai và hỗ trợ dự án hệ thống máy chủ, lưu trữ và ứng dụng doanh nghiệp, đối tác, khách hàng.

Chi tiết nộp hồ sơ, mô tả công việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc SLA.