ShareTech Vietnam có nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình Java (Java Development Engineer) phụ trách phát triển các ứng dụng Java cho doanh nghiệp, đối tác, khách hàng.

Chi tiết nộp hồ sơ, mô tả công việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc SLA.