next generation firewall vietnam

firewall chi nhanh sharetech higuard

Thông số kỹ thuật của Firewall cho chi nhánh ShareTech HiGuard – Công ty TNHH SLA:

  • Tên thiết bị: HiGuard X, HiGuard V, HiGuard Pro+
  • Kích thước thiết bị: Desktop, Rackmount.
  • Số lượng users: 50.
  • Thông lượng (throughput): 1,8Gbps.
  • Số lượng phiên giao dịch tối đa (sessions): 200.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa ShareTech NU-880H

Thông số kỹ thuật của ShareTech UTM thế hệ mới tường lửa ShareTech NU-880H – Công ty TNHH SLA:

  • Kích thước thiết bị: 2U rackmount.
  • Số lượng users: 2.000.
  • Thông lượng (throughput): 16,5 Gbps.
  • Số lượng phiên giao dịch tối đa (sessions): 6.000.000.
Xem Đọc tiếp

Chat Live Facebook