next-gen utm

Tường lửa ShareTech NU-870C

Thông số kỹ thuật của tường lửa ShareTech NU-870C – ShareTech Next Generation UTM – Công ty TNHH SLA:

  • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
  • Số lượng users: 600.
  • Thông lượng (throughput): 9.6 Gbps.
  • SL phiên giao dịch tối đa (session): 5.000.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa ShareTech NU-880H

Thông số kỹ thuật của ShareTech UTM thế hệ mới tường lửa ShareTech NU-880H – Công ty TNHH SLA:

  • Kích thước thiết bị: 2U rackmount.
  • Số lượng users: 2.000.
  • Thông lượng (throughput): 16,5 Gbps.
  • Số lượng phiên giao dịch tối đa (sessions): 6.000.000.
Xem Đọc tiếp

Chat Live Facebook