Khuyến mãi

Mail Server MS-6400+

Thông số kỹ thuật của ShareTech Mail Server MS-6400+ – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U Rackmount.
 • Antivirus: ClamAV, Kaspersky (tùy chọn).
 • Số lượng users: 100.
 • SL phân phối email tối đa (delivery): 2.100.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa ShareTech NU-870H

Thông số kỹ thuật của tường lửa ShareTech NU-870H – ShareTech Next Generation UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
 • Số lượng users: 400.
 • Thông lượng (throughput): 8 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 4.000.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa ShareTech NU-880H

Thông số kỹ thuật của ShareTech UTM thế hệ mới tường lửa ShareTech NU-880H – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 2U rackmount.
 • Số lượng users: 2.000.
 • Thông lượng (throughput): 16,5 Gbps.
 • Số lượng phiên giao dịch tối đa (sessions): 6.000.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa UTM HiGuard Pro+

Thông số kỹ thuật của tường lửa HiGuard Pro+ – ShareTech UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: Desktop.
 • Số lượng users: 50.
 • Thông lượng (throughput): 1,8 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 160.000.
Xem Đọc tiếp
Tường lửa UTM UR-940H

Thông số kỹ thuật của tường lửa UTM UR-940H – ShareTech UTM firewall – Công ty TNHH SLA:

 • Kích thước thiết bị: 1U rackmount.
 • Số lượng users: 100.
 • Thông lượng (throughput): 3,2 Gbps.
 • SL phiên giao dịch tối đa (session): 2.000.000.
Xem Đọc tiếp

Chat Live Facebook